Piraten en hun Utopia

Piraten en hun Utopia is een curieus boek van de Amerikaanse schrijver Peter Lamborn Wilson, die een stukje weinig bekende geschiedenis heeft bestudeerd: Europese – en ook Nederlandse – zeelui die zich vanaf de vijftiende eeuw aansloten bij de Barbarijse zeerovers in Noord-Afrika, en van wie velen zich hadden bekeerd tot de islam. Ze werden met de meest mogelijke minachting aangeduid en afgedaan als renegaten en piraten, terwijl velen zichzelf beschouwden als kapers die zich hadden aangesloten bij de jihad van het Ottomaanse Rijk of van Marokko.

Een van hen, de Nederlander Jan Jansz. van Haarlem, liet zich rond 1618 tot de islam bekeren en heette vanaf die tijd Murad Raïs. Sindsdien nam zijn carrière als Barbarijse zeerover een grote vlucht. Je zou hem een schoolvoorbeeld van geslaagde integratie kunnen noemen. Hij werd admiraal van de vloot in Marokko, die als thuisbasis het beruchte piratennest Salé had. Zijn belangrijkste handel bestond uit blanke slaven, die hij van buitgemaakte schepen of uit dorpen aan de kusten van bijvoorbeeld Ierland en IJsland haalde.

Peter Lamborn Wilson schetst een beeld van hoe het leven er met name in de zeventiende eeuw in het islamitische Noord-Afrika uitzag. Salé en het er nauw mee verbonden Rabat én de door piraten bewoonde kasba vormden voor hem bijna een ideaalstaat voor de piraten. In dit piraten-Utopia hadden ze voor die tijd enorme en ongekende vrijheden en ze zaten in het bestuur van de republiek. De meest invloedrijke positie was die van admiraal van de vloot, waarvoor Jan Jansz. van Haarlem alias Murad Raïs zeven jaar achtereen werd gekozen.

In deze Nederlandse vertaling zijn met toestemming van de auteur enige aanpassingen gedaan, omdat de vertaalster kon putten uit Nederlandse bronnen en archieven waar de auteur bij het schrijven van zijn boek geen beschikking over had.

In navolging van de Amerikaanse editie is op de colofonpagina het anti-copyright overgenomen. Dat vinden we wel passen bij een boek over piraten:
Uit deze tekst mag vrijelijk geroofd worden, zolang de auteur maar genoemd wordt en er via onderstaand adres van Uitgeverij Pennenstreek van op de hoogte wordt gebracht. De auteur doet uitsluitend rechten gelden in het geval van lucratieve Hollywood-verfilmingen en andere vormen van buit die de moeite van het verdelen waard zijn.

14,7 x 21 cm, 196 blz.
Genaaid gebrocheerd € 19,95
Zwart-wit illustraties

ISBN 978 90 808069 4 8

Bestellen

Auteur:
Peter Lamborn Wilson
Vertaling:
Mariska Hammerstein
Collage omslag
James Koehnline
Omslagontwerp:
Jim Fleming/Anco Nanninga
Vormgeving:
Yland Design